Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výlety a toulky k zaniklým vesnicím Trasa č. 1

29. 10. 2018

Trasa č. 1

Putování po zaniklých vesnicích v rámci trasy č. 1 vás zavede k 7 zaniklým osadám. Tato trasa je vhodná jak pro cyklisty, tak i pro turisty.

 12.5 Trasa č.1

Korytany (Rindl)

Ves položená ve výrazné svažité poloze asi 2 km od obce Šidlákov byla založena městem Domažlice před r. 1589. V roce 1930 stálo v Korytanech a blízkých Mladých Korytanech celkem 43 chalup, v nichž žilo 239 Němců. Ze vsi se zachovaly zbytky zdiva usedlostí vybudovaných na terasovitě upravených pozemcích. Z prostoru bývalé vsi se otevírají pohledy na pásmo Medvědích hor.

 12.1 Korytany

Mladé Korytany (Jungrindl)

Víska ležela uprostřed lesů na severním svahu Lysé hory (869 m n.m.), 2 km západně od Pivoně. Na půvabné a opuštěné lesní mýtině se zachovaly zbytky zdiva několika chalup malé vsi, která je zmiňována od roku 1780. V minulosti zde stávalo 11-15 chalup obydlených německy mluvícím obyvatelstvem.

Herštejnské Chalupy (Hirschsteinhäusel)

Víska, která ležela na svahu vrchu Starého Herštejna asi 2 km východně od Závisti, byla založena kolem roku 1705. V roce 1930 zde již stálo 38 chalup obydlených 222 Němci a 2 Čechoslováky. Ze vsi, položené v lesním zákoutí, přežívají zbytky zdiva, vyschlý rybníček a 2 obnovené křížky.

 12.2 Herštejnské chalupy

Kaplička (Kapellen)

Tato zajímavá samota s kaplí Panny Marie Klatovské stávala při silnici stoupající z Nemanic ke Starému Herštejnu a sestupující dále do Pivoně. Kaple byla zrušena za josefínských reforem a hájovna, která na jejím místě vyrostla, zbořena po roce 1945.

Nuzarov (Nimvorgut)

Ves se rozkládala na lesní mýtině položené na úbočí Haltravy při silnici z Nového Kramolína do Nemanic. založení vísky je kladeno do počátku 18. století. V roce 1930 tu ve 25 chalupách žilo 158 Němců a 1 Čechoslovák. Ze vsi přežívají základy domů porostlé lesem a 2 obnovené křížky.

 12.3 Nuzarov

Valtířov (Waltersgrün)

Ves Valtířov se v historických pramenech objevuje mnohem dříve než ostatní zde uváděné vsi. S jijím jménem e setkáváme již v roce 1115 v opisu zakládací listiny kladrubského kláštera. Stál zde rovněž středověký kostel, jehož místo zaujala mladší kaple. V roce 1930 zde stálo 61 domů, v nichž žilo 264 Němců a 9 Čechoslováků. Ze vsi se zachovaly pouze nevýrazné základy budov, studánka a pamětní kříž. Větší část vsi je změněna na pastviny a louky.

 12.4 Valtířov

Skláře (Glaserau)

Ves se nalézala 1 km jihovýchodně od Pivoně, od svého založení (první zmínka roku 1586) náležela pivoňským augustiniánům. V roce 1930 tu stálo 16 usedlostí, v nichž žilo 76 obyvatel německé národnosti a 4 cizinci. Po 2. světové válce byla ves ještě nějaký čas obydlena. V 70. letech 20. století tu stály poslední dosud nezbořené stodoly. Dnes jsou v romantickém zákoutí Českého lesa zachovány pouze zbytky dvou usedlostí a zarostlý návesní rybníček.